ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์วัน จันทร์ ที่ 08 มีนาคม 2564 ybat Live 
ท่านกำลังชม : ถ่ายทอดสด
รายการ : การอบรมวิปัสสนากรรมฐาน
บรรยายโดย : โดย พระภาวนาพิศาลเมธี วิ. ( ประเสริฐ มันตเสวี )
รายละเอียด : การอบรมวิปัสสนากรรมฐาน โดย พระภาวนาพิศาลเมธี วิ. ( ประเสริฐ มันตเสวี ) วันที่ 8-15 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี (ศูนย์ ๒)

Activity BackOffice Online : 2 ท่าน