ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์วัน อังคาร ที่ 25 กันยายน 2561 ybat Live 
ท่านกำลังชม : ถ่ายทอดสด
รายการ : การอบรมวิปัสสนากรรมฐาน หลักสูตร ปรมัตถภาวนา
บรรยายโดย : พระภาวนาเขมคุณ วิ.
รายละเอียด : ขณะนี้ท่านกำลังชมการถ่ายทอดสด การอบรมวิปัสสนากรรมฐาน หลักสูตร ปรมัตถภาวนา โดย พระภาวนาเขมคุณ วิ. ระหว่างวันที่ 17 - 24 กันยายน 2561 ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี (ศูนย์ ๒)

Activity BackOffice Online : 2 ท่าน