ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์วัน เสาร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2561 ybat Live 
ท่านกำลังชม : ถ่ายทอดสด
รายการ : การอบรมวิปัสสนากรรมฐาน หลักสูตร
บรรยายโดย : โดย พระอาจารย์ นวลจันทร์ กิตติปัญโญ
รายละเอียด : ขณะนี้ท่านกำลังชมการถ่ายทอดสด การอบรมวิปัสสนากรรมฐาน หลักสูตร "แค่รู้" โดย พระอาจารย์ นวลจันทร์ กิตติปัญโญ ระหว่างวันที่ 19 - 24 พฤษภาคม 2561ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี (ศูนย์ 2)

Activity BackOffice Online : 2 ท่าน