ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์วัน พฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2561 ybat Live 
ท่านกำลังชม : ถ่ายทอดสด
รายการ : หลักสูตร จิตตภาวนา
บรรยายโดย : โดย อาจารย์ประเสริฐ ตั้งอุดมเลิศ
รายละเอียด : หลักสูตร จิตตภาวนา โดย อาจารย์ประเสริฐ ตั้งอุดมเลิศ (12 - 14 มกราคม 2561) ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี (ศูนย์ 2)

Activity BackOffice Online : 2 ท่าน