ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์วัน ศุกร์ ที่ 18 มกราคม 2562 ybat Live 
ท่านกำลังชม : ถ่ายทอดสด
รายการ : สติปัฏฐาน (ระดับ 1)
บรรยายโดย : อาจารย์ประเสริฐ ตั้งอุดมเลิศ
รายละเอียด : ขณะนี้ท่านกำลังชมการถ่ายทอดสด หลักสูตร สติปัฏฐาน (ระดับ 1) โดย อาจารย์ประเสริฐ ตั้งอุดมเลิศ ระหว่างวันที่ 11 - 13 มกราคม 2562 ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี (ศูนย์ ๒)

Activity BackOffice Online : 2 ท่าน