ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์วัน พุธ ที่ 20 มีนาคม 2562 ybat Live 
ท่านกำลังชม : ถ่ายทอดสด
รายการ : การอบรมวิปัสสนากรรมฐาน
บรรยายโดย : พระครูภาวนาสมณวัตร วิ. , และพระวิปัปสสนาจารย์
รายละเอียด : ขณะนี้ท่านกำลังชมการถ่ายทอดสด ธรรมบรรยาย หลักสูตร วิปัสสนาพระสงฆ์ ระหว่างวันที่ 14 -27 มีนาคม 2562 โดย..พระครูภาวนาสมณวัตร วิ ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี (ศูนย์ ๒)

Activity BackOffice Online : 2 ท่าน