ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์วัน ศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2561 ybat Live 
ท่านกำลังชม : ถ่ายทอดสด
รายการ : หลักสูตร การอบรมวิปัสสนาวิปัสสนากรรมฐาน
บรรยายโดย : โดย พระอาจารย์ประเสริฐ ฐานังกโร
รายละเอียด : การอบรมวิปัสสนาวิปัสสนากรรมฐาน หลักสูตร ดับตัวตนค้นธรรม (5 -11 มีนาคม 2561) ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี (ศูนย์ 2)

Activity BackOffice Online : 2 ท่าน