วัน อาทิตย์ ที่ 22 มกราคม 2560 ybat Live 
ท่านกำลังชม : ถ่ายทอดสด
รายการ : หลักสูตร ดับตัวตนค้นธรรม
บรรยายโดย : พระประเสริฐ ฐานังกโร
รายละเอียด : วันที่ ๑๙ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี (ศูนย์๒)

Activity BackOffice Online : 4 ท่าน