ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์วัน จันทร์ ที่ 10 ธันวาคม 2561 ybat Live 
ท่านกำลังชม : ถ่ายทอดสด
รายการ : การอบรมวิปัสสนากรรมฐาน โดย พระครูภาวนาวิหารธรรม วิ.
บรรยายโดย : พระครูภาวนาวิหารธรรม วิ.
รายละเอียด : ขณะนี้ท่านกำลังชมการถ่ายทอดสด การอบรมวิปัสสนากรรมฐาน โดย พระครูภาวนาวิหารธรรม วิ. ระหว่างวันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี (ศูนย์ ๒)

Activity BackOffice Online : 2 ท่าน