ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์วัน อังคาร ที่ 17 กรกฎาคม 2561 ybat Live 
ท่านกำลังชม : ถ่ายทอดสด
รายการ : การอบรมวิปัสสนากรรมฐาน โดย..อาจารย์ธรรมธีระ ธรรมพิสุทธิ์
บรรยายโดย : วิปัสสนาจารย์
รายละเอียด : ขณะนี้ท่านกำลังชมการถ่ายทอดสด การอบรมวิปัสสนากรรมฐาน โดย..อาจารย์ธรรมธีระ ธรรมพิสุทธิ์ ระหว่างวันที่ 5 – 11 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี (ศูนย์ ๒)

Activity BackOffice Online : 2 ท่าน