ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์วัน อาทิตย์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ybat Live 
ท่านกำลังชม : ถ่ายทอดสด
รายการ : พิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560 ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯเฉลิมพระเกียรติ ปทุมธานี
บรรยายโดย :
รายละเอียด : 8 ตุลาคม 2560 ท่านกำลังรับชม พิธีทอดกฐินสามัคคี โดย ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯร่วมกับครอบครัว "คุณปราณี สระวาสี และ คณะเจ้าภาพ" ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี (ศูนย์ ๒)

Activity BackOffice Online : 2 ท่าน