วัน พฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2560 ybat Live 
ท่านกำลังชม : ถ่ายทอดสด
รายการ : การอบรมวิปัสสนากรรมฐาน หลักสูตร พระครูภาวนาวิหารธรรม วิ.
บรรยายโดย : โดย พระครูภาวนาวิหารธรรม วิ.
รายละเอียด : การอบรมวิปัสสนากรรมฐาน หลักสูตร พระครูภาวนาวิหารธรรม วิ. วันที่ 6 - 20 กันยายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี (ศูนย์ ๒)

Activity BackOffice Online : 2 ท่าน