วัน จันทร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2560 ybat Live 
ท่านกำลังชม : ถ่ายทอดสด
รายการ : พิธีทำบุญอุทิศให้ คุณลงผลิต สระวาสี ผู้บริจาคที่ดิน 10 ไร่ ให้แก่ยุวพุทธฯ
บรรยายโดย :
รายละเอียด : วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี (ศูนย์ 2)

Activity BackOffice Online : 2 ท่าน