ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์วัน อังคาร ที่ 23 กรกฎาคม 2562 ybat Live 
ท่านกำลังชม : ถ่ายทอดสด
รายการ : Dhamma Summer Camp
บรรยายโดย :
รายละเอียด : ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี (ศูนย์ ๒)

Activity BackOffice Online : 2 ท่าน