ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์วัน ศุกร์ ที่ 17 มกราคม 2563 ybat Live 
ท่านกำลังชม : ถ่ายทอดสด
รายการ : หลักสูตร ปฏิบัติธรรมข้ามปี เสริมมงคลชีวิต ประสิทธิพรปีใหม่
บรรยายโดย :
รายละเอียด : หลักสูตร ปฏิบัติธรรมข้ามปี เสริมมงคลชีวิต ประสิทธิพรปีใหม่ ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 - 1 มกราคม พ.ศ.2563 ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี (ศูนย์ ๒)

Activity BackOffice Online : 2 ท่าน