ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์วัน พุธ ที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ybat Live 
ท่านกำลังชม : ถ่ายทอดสด
รายการ : การอบรมวิปัสสนากรรมฐาน โดย พระมหาสนทยา เขมาภิรโต
บรรยายโดย : พระมหาสนทยา เขมาภิรโต
รายละเอียด : ขณะนี้ท่านกำลังชมการถ่ายทอดสด การอบรมวิปัสสนากรรมฐาน หลักสูตร อานาปานสติ โดย พระมหาสนทยา เขมาภิรโต ระหว่างวันที่ 10 - 17 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี (ศูนย์ ๒)

Activity BackOffice Online : 2 ท่าน