ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์วัน จันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2562 ybat Live 
ท่านกำลังชม : ถ่ายทอดสด
รายการ : สามเณรใจเพชร รุ่นที่ 25 และสามเณรลูกแก้ว รุ่นที่ 10
บรรยายโดย :
รายละเอียด : ขณะนี้ท่านกำลังชมการถ่ายทอดสด โครงการ สามเณรใจเพชร รุ่นที่ 25 และสามเณรลูกแก้ว รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 1 - 27 เมษายน 2562 ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี (ศูนย์ ๒)

Activity BackOffice Online : 2 ท่าน