ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์วัน เสาร์ ที่ 04 กรกฎาคม 2563 ybat Live 
ท่านกำลังชม : ถ่ายทอดสด
รายการ : การอบรมวิปัสสนากรรมฐาน
บรรยายโดย : โดย พระอาจารย์มานพ อุปสโม
รายละเอียด : การอบรมวิปัสสนากรรมฐาน โดย พระอาจารย์มานพ อุปสโม วันที่ 23- 30 มิถุนายน พ.ศ.2563 ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี (ศูนย์ ๒)

Activity BackOffice Online : 2 ท่าน