วัน อังคาร ที่ 25 เมษายน 2560 ybat Live 
ท่านกำลังชม : ถ่ายทอดสด
รายการ : โครงการเจียระไนพลอย/แก้ว รุ่นที่ 5 ปี 2560
บรรยายโดย : พระมหาดุล อตุโล , พระมหาบุญญพัฒน์ ชยธัมโม
รายละเอียด : วันที่ 16 - 25 เมษายน 2560 ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี (ศูนย์ 2)

Activity BackOffice Online : 2 ท่าน